Bofællesskab

Fælleshus, rådigheds boliger og fællesareal

Får du brug for større lokaler til en fødselsdag eller anden fest, kan du uden lejeberegning via hjemmesiden booke det tilhørende fælleshus. Her er der plads til en forsamling på ca. 65 mennesker i festsalen med de tilhørende køkken-, depot og toilet faciliteter. Se under punktet “Husorden” for gældende regler for brug af Fælleshuset. 

Har du gæster der har brug for overnatning, kan du mod et mindre beløb på samme hjemmeside booke en rådighedsbolig der er placeret på fælleshusets 1. sal.

Fælleshuset kan også bookes til fællesarrangementer med andre beboere i Frikvarteret, f.eks. Strikkeklub, Bridge, Vinsmagning, foredrag m.m.

I et særligt indrettet lokale i fælleshuset etableres der et værksted/aktivitetsrum. Dette således der er god plads til alle lejere i fælleshuset.

Foran fælleshuset er der et udendørs fællesareal til brug for grill arrangementer, Petanquebaner osv.